Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Дія-шеринг: які документи з Дії можна отримати у ЦНАПі

28.02.2023

Шеринг - сервіс, що дозволяє отримати копії цифрових документів користувача застосунку Дія (фізичної особи) за його згоди одразу в систему організації (налаштовується шляхом інтеграції по АРІ). У процесі шерингу отримувачу даних надається цифрова копія е-документа у форматі pdf (підписана КЕПом Дії та з накладенням позначки дати, часи та назви отримувача даних), а також метадані у форматі JSON з відповідними полями з документа.

Для шерингу документа вам потрібно:
- Відкрити його у застосунку Дія.
- Працівник ЦНАПу зісканує сформований Дією штрих-код. 
- Після цього ви надасте дозвіл на його шеринг у застосунку Дія. 
- Цифрова копія документа буде надіслана до інформаційної системи ЦНАПу.

У Центрі надання адміністративних послуг Дергачівської міської ради ви можете отримати наступні документи за допомогою Дія-шерингу:

  • Свідоцтво про смерть

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Державна реєстрація смерті»:
1. заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр);
2. документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або судово- медичною установою; або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою; або рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту смерті, що відбулася на тимчасово окупованій території України;
3. паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності).

  • Реєстрація місця проживання

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»:
1. паспортний документ особи;
2. свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства;
3. довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);
4. документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи;

5. відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;
6. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви законним представником, додатково подаються:
1. документ, що посвідчує особу законного представника (представника);
2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

  • Присвоєння/зміна адреси

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Присвоєння (зміна) адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна»:
1. заява про присвоєння адреси;
2. копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна;
3. генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі проектної документації на будівництво);
4. копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт;
5. копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
6. копія документа, що посвідчує особу заявника;
7. копія документа, що засвідчує повноваження представника; Копії документів, які подаються, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги "Зміна адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта у разі його об’єднання, поділу або виділення частки":
1. заява;
2. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки;
3. копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;
4. документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
5. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
6. копія документа, що посвідчує особу заявника;
7. копія документа, що засвідчує повноваження представника; Копії документів, які подаються, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги "Зміна адреси щодо упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна":
1. заява;
2. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна;
3. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, який потребує упорядкування;
4. копія документа, що посвідчує особу заявника;
5. копія документа, що засвідчує повноваження представника;
6. копії документів, які подаються, засвідчуються замовником будівництва (його представником)

  • Зняття з реєстрації місця проживання

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»:
1. паспортний документ (у разі особистого звернення);
2. свідоцтво про народження (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);
3. документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;
4. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
5. рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном.

  • Послуги щодо Державного земельного кадастру

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру»:
1. заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру;
2. документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;
3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру»:
1. заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру за формою, що додається
2. документи (або їх посвідчені копії) на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;
3. документи з виправленими технічними помилками (в електронній та паперовій формі), які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;
4. документ, що підтверджує оплати послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

  • Свідоцтво про право власності

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про право власності»:
1. заява зі згодою власника та всіх співвласників житла, що брали участь у приватизації (інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством, інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники);
2. копії паспортів заявників, копії свідоцтва про народження для неповнолітніх членів сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років), відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності;
3. у разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками, додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження;
4. у разі звернення спадкоємця померлого власника (співвласника) нерухомого майна додаються запит органу нотаріату з інформацією про відкриття спадкової справи, спадкоємців, що звернулися у зв’язку з її відкриттям, копія свідоцтва про смерть власника (співвласника) нерухомого майна;
5. оголошення з газети про недійсність втраченого, пошкодженого або зіпсованого свідоцтва про право власності;
6. інформаційна довідка про наявність зареєстрованого права власності на нерухоме майно станом на 01.01.2013 та копія свідоцтва про право власності на житло;
7. оригінал та копії технічної документації на нерухоме майно (за необхідності);
8. якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з пошкодженням оригіналу свідоцтва про право власності, то у такому випадку до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право власності долучається непридатне для користування свідоцтво.

  • Будівельний паспорт

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  «Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)»:
1. заява встановленого зразка (зразок додається);
2. засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
3. ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
4. проект будівництва (за наявності);
5. засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

У разі внесення змін до будівельного паспорта:
1. заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою (зразок додається);
2. примірник будівельного паспорта замовника;
3. ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше